Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Projekt Radnice – Technické a ekonomické poradenství“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015
"Vestavba MŠ do ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - nová zahrada s herními prvky"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015
"výměna oken v Základní škole T.G. Masaryka v Praze 12 - část jižního křídla
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015
ZAJIŠTĚNÍ ROZESTAVĚNÉHO OBJEKTU Č.P. 216 V ULICI K Dolům v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015
"Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2015
Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro rok 2016 a 2017
nadlimitní Zadáno 02.09.2015 21.10.2015 13:00
"Projekt Radnice - Právní služby"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2015
Rekonstrukce a odvodnění komunikace v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářova
podlimitní Zadáno 13.08.2015 02.09.2015 15:00
"Opravy toalet MŠ OÁZA Pavilon D"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015
REDUNDANTNÍ DATOVÉ ULOŽIŠTĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2015
Areál Ráček - stavební úpravy zázemí pro veřejnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2015
Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2015
Opatření zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská v k.ú. Točná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015
Oprava pozemních komunikacích a jejich součástí ve správě městské části Praha 12 - 2015-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015
Oprava komínu vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/26 Praha 4 - Kamýk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016