Veřejná zakázka: „Rekonstrukce MŠ Točná – sanace spodní stavby“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 413
Systémové číslo: P23V00000029
Datum zahájení: 27.03.2023
Nabídku podat do: 17.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce MŠ Točná – sanace spodní stavby“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, spočívajících zejména v odkopání na východní straně domu, realizaci vnější hydroizolace, zřízení vsakování pro dešťové svody a vybudování nového žlabu podél domu včetně jeho zaústění do vsakování, sanaci vlhkého zdiva v suterénu, sanaci podlahy v suterénu a doplňkových opatřeních (výměna suterénních oken a pod.)
Stavební práce budou zhotoveny dle zpracovaného průzkumu vlhkosti zpracované firmou MCT-RR, spol. s r.o. se sídlem Kolová 212/4, Praha 5 - Radotín, 153 00, IČO: 24130389. Průzkum vlhkosti a položkový rozpočet s výkazem výměr je přílohu této výzvy. Dílo bude provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy a v souladu podmínkami a s normami závaznými dle projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR do 2 mil./6 mil. otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky