Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace náměstí v Komořanech
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.11.2018
„Hájíčkova v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2018
„U Pily v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.07.2018
Nová Radnice- smlouva o připojení PRE distribuce, a.s.
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.07.2018
„Renovace víceúčelového hřiště – Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.07.2018
„Pancířova v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.07.2018
"Ke Kapličce v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.07.2018
„Stavební úpravy části 1.NP objektu Těšíkova 986“
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.07.2018
"Mateřská škola Podsadáček v Praze 12 - druhá etapa rekonstrukce elktroinstalace"
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2018
Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12
podlimitní Zadáno 26.06.2018 17.07.2018 12:00
„Odstraňování havarijních stavů na dopravním značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2018-6/2020“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2018
„Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2018-6/2020“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2018
„Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2018-6/2020“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2018
“Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12“ – vybavení interiéru,
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2018
„Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště v ul. Rabyňská“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016