Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“ - vybavení interiéru - inventář,
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2022
„Kupní smlouva na dodávku 70 ks PC“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2022
„Servisní a materiálová smlouva na dodávky spotřebního materiálu pro multifunkční zařízení vč. poskytování servisních služeb“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2022
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“ - terénní úpravy zahrady a doplnění herních prvků
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.06.2022
Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022-7/2024
podlimitní Zadáno 16.06.2022 19.07.2022 10:00
„Smlouva o dílo na dodávku a implementaci NG firewallu včetně poskytování služeb technické podpory“
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.06.2022
„Zpevnění polní cesty (cyklostezka) mezi NN469 a NN450 Točná v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.06.2022
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5
podlimitní Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 12:00
„NN469 Točná v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2022
Přírodní park Modřany – Povodňová - herní prvky
podlimitní Zadáno 11.05.2022 30.05.2022 10:00
Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024
podlimitní Zadáno 05.05.2022 26.05.2022 13:00
Nová základní škola Komořany - Jednací řízení bez uveřejnění navazující na výsledky architektonické soutěže o návrh
nadlimitní Zadáno 21.04.2022 25.05.2022 12:00
„K Dolům mezi ul. U Domu služeb a Pod Sady v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.04.2022
„Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu“ – technický dozor stavebníka, BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.03.2022
„Odstraňování havarijních stavů na dopravním značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12, pro období 4/2022-3/2024“.
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.03.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016