Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dálkové odečty elektrické energie, zemního plynu, tepelné energie a vody – městská část Praha 12“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2024 12.06.2024 10:00
Pítko Seidlova - Kamýk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 06.06.2024 10:00
Bytový dům Okružní 2030/4a a bytový dům Pod Sady 1711/30,32 – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Projektová dokumentace na celkovou revitalizaci ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 05.06.2024 10:00
Dodání a instalace 2 ks workoutových sestav na území městské části Praha 12, rok 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2024 30.05.2024 11:00
„Stavební práce – Parkovací stání v ul. Levského 3 v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 22.05.2024 09:00
„Stavební práce - Zpevnění příjezdu a odstavné plochy na par. č. 3322/1, k.ú. Modřany při ul. K Vystrkovu v Praze 12"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 22.05.2024 09:00
„Stavební práce v ul. K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 22.05.2024 09:00
„Kulturně společenské centrum Točná – rekonstrukce pomníku" realizace rekonstrukce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2024 15.05.2024 10:00
Poskytování služeb technické podpory pro VoIP Innovaphone
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2024 17.05.2024 09:00
Sportoviště Zátišská - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2024 16.05.2024 10:00
Výroba a montáž květináčů a zástěn v prostorách recepce Radnice MČ Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 09.05.2024 08:00
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Montessori
podlimitní Hodnocení 19.04.2024 20.05.2024 12:00
Revitalizace školní zahrady MŠ Karásek v Praze 12 – etapa II.A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 13.05.2024 10:00
Výzva „Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 pro období 6/2024-5/2025“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 06.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››