Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy dřevěných laviček a dřevěných oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023-2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2023 20.06.2023 11:00
Zálivky výsadeb na území městské části Praha 12 v roce 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 16.06.2023 11:00
„Úložné zamykací schránky v Centrálním parku na Obchodním náměstí v Praze 12 - Modřanech“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 08.06.2023 10:00
„Výměna akrylátového povrchu na In-line dráze a na dopravním hřišti v areálu RAK“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 16.06.2023 10:00
„Revitalizace Sofijského náměstí – park architektonická studie a zhotovení projektové dokumentace”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 12.06.2023 10:00
Stavební práce v ul. Andělova včetně části ul. Na Cikorce v Praze 12
podlimitní Vyhodnoceno 06.04.2023 28.04.2023 09:00
Plastové sáčky na psí exkrementy pro městskou část Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 24.03.2023 00:00
Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 jaro 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 15.03.2023 11:00
Údržba dřevin na území městské části Praha 12 na jaře 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 08.03.2023 11:00
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12
nadlimitní Vyhodnoceno 23.02.2023 30.03.2023 13:00
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 15.03.2023 10:00
ZAVEDENÍ ENMS V MČ PRAHA 12, ČÁST B: „CERTIFIKACE DLE NORMY ISO 50001“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2022 07.10.2022 10:00
Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2022 22.03.2022 10:00
Nová základní škola Komořany
nadlimitní Vyhodnoceno 14.06.2021 15.11.2021 12:00
“Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 28.05.2020 13:00
všechny zakázky