Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk periodika Noviny Prahy 12
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.02.2020
Předtiskové zpracování Novin Prahy 12, plakátů a pozvánek
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.02.2020
Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
mimo režim ZZVZ Zadávání 27.01.2020
Koncese PRIOR Praha 12
nadlimitní Prokazování kvalifikace 20.01.2020 31.03.2020 10:00
„Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021“.
mimo režim ZZVZ Zadávání 20.01.2020
„Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021“
mimo režim ZZVZ Zadávání 20.01.2020
„Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 1/2020-12/2021“
mimo režim ZZVZ Zadávání 02.01.2020
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu
mimo režim ZZVZ Zadávání 26.11.2019
„K otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v P-12“, „K otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátišská v P-12“, „Pod lomem v P-12“ a „Pod vinicí mezi ul. U čokoládoven a Barrandova a část ul. Pod Belárií v P-12“
mimo režim ZZVZ Zadávání 20.11.2019
„Nová radnice Prahy 12“ - poskytování právních služeb
podlimitní Hodnocení 14.11.2019 03.12.2019 00:00
“Revitalizace náměstí Komořany v Praze 12“ – 1. etapa.
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.10.2019
"Rekonstrukce kotelny MŠ Podsaďáček v Praze 12"
mimo režim ZZVZ Zadávání 06.08.2019
„Rekonstrukce elektroinstalací v ZŠ a MŠ Smolkova, objekt MŠ Sluníčko pavilon 1“
mimo režim ZZVZ Zadávání 06.08.2019
„Rekonstrukce kotelny ZŠ K Dolům v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání 06.08.2019
„Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání 05.08.2019
všechny zakázky