Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 02.05.2023 10:00
Stavební práce v ul. Andělova včetně části ul. Na Cikorce v Praze 12
podlimitní Zadáno 06.04.2023 28.04.2023 09:00
„Rekonstrukce tělocvičny a hřiště ZŠ T. G. Masaryka“ Zateplení fasády tělocvičny včetně návrhu VZT – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 21.04.2023 10:00
„Rekonstrukce nákladního výtahu v MŠ Hvězdička“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 17.04.2023 10:00
„Rekonstrukce MŠ Točná – sanace spodní stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 17.04.2023 10:00
Plastové sáčky na psí exkrementy pro městskou část Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 24.03.2023 00:00
Vyhotovení pěti projektových dokumentací „Parkovací stání Kabeláčova v Praze 12“, „Parkovací stání Mařatkova v Praze 12“, „Parkovací stání Palmetová v Praze 12“, „Parkovací stání Těšíkova v Praze 12“ a „Parkovací stání Zimova v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2023 06.04.2023 09:00
„Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 24.03.2023 10:00
Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 jaro 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 15.03.2023 11:00
Údržba dřevin na území městské části Praha 12 na jaře 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 08.03.2023 11:00
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12
nadlimitní Vyhodnoceno 23.02.2023 30.03.2023 13:00
„Přírodní park Modřany – Povodňová – 2. etapa“ Doplnění chodníku v ul. U Studny, Praha 4- Modřany
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 07.03.2023 10:00
Vyhotovení tří projektových dokumentací „Bojovská mezi ul. Písková a Rozvodova v Praze 12“, „Nad Belárií mezi ul. Nad vinicí a Barunčina v Praze 12“ a „Vojtova mezi ul. Karasova a U chmelnice v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
„Stavební práce v ul. Pod Březinou – NN450 v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 15.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››