Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 - rekonstrukce elektrorozvodů v pavilonu 5“
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.07.2017
„Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.07.2017
„Smlouva o dílo na dodávku aktivních prvků včetně prodloužené záruky a technické podpory“
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.07.2017
„U Šumavěnky v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.07.2017
"Revitalizace a rozšíření kapacity objektu MŠ Jahůdka v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadávání 27.06.2017
„Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 – zahrada“
VZ malého rozsahu Zadávání 27.06.2017
„Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a přilehlého svahu, Praha 12“
VZ malého rozsahu Zadávání 20.06.2017
Přírodní park Modřany
VZ malého rozsahu Zadávání 07.06.2017
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12
podlimitní Zadáno 31.05.2017 19.06.2017 11:00
Mobilní aplikace pro městskou část Praha 12 včetně dodávky licencí a poskytování technické podpory
VZ malého rozsahu Zadávání 27.04.2017
„Pasportizace podkladů pro energetickou certifikaci budov v majetku zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017
„Pasportizace podkladů pro energetickou certifikaci budov v majetku zadavatele
VZ malého rozsahu Zadávání 26.04.2017
„Zpracování energetické koncepce“
VZ malého rozsahu Zadávání 26.04.2017
Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2017
Technicko energetická expertní činnost - příkazní smlouva
VZ malého rozsahu Zadávání 23.03.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››