Veřejná zakázka: Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 jaro 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 409
Systémové číslo: P23V00000025
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 15.03.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 jaro 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
dodání a provedení výsadby 82 ks stromů a výpěstků nad 80 cm výšky, 221 ks keřů, specifikovaných v příloze č. 3 této výzvy, na území MČ Praha 12 na lokalitách č. 1 – 9. Na některých plochách budou vysazovány dřeviny v místě stávajících odumřelých, které budou v rámci nové výsadby současně odstraněny, součástí zakázky je také odstranění těchto dřevin tj. vyjmutí kořenového balu a odstranění a likvidace kotvení v celkovém počtu 8 ks stromů. Při výsadbě budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí, které zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací. Přesná místa výsadby budou dodavateli upřesněna před započetím realizace výsadby pracovníky oddělení veřejné zeleně odboru životního prostředí a dále
provedení max. 10 zálivek u nově vysazených dřevin dle aktuálních klimatických podmínek a současně také provedení opravy závlahových mís, to vše v průběhu roku 2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR do 2 mil./6 mil. otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy