Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Areál Na Zvonici
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015
Rekonstrukce objektu Palmetová č.p.271 v Praze - Komořanech včetně inženýrských sítí k tomuto objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015
Areál Ráček
podlimitní Zadáno 13.03.2015 24.04.2015 11:00
Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015
„Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 – 2015 - 2017“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015
Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č.p. 216
podlimitní Zadáno 17.12.2014 14.01.2015 15:00
„Odvodnění křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova v Točné“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12 – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014
Areál Ráček - kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2014
Opravy pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12 - letní údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014
servis a dodávka spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2014
Rekonstrukce střech MŠ Tyršovka na objektu Karasaova
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro rok 2015 a 2016
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 03.11.2014 13:00
"Zateplení a svislá hydroizolace bytového domu č.p. 2075 v ul. Nad Teplárnou v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016