Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č.p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2013
„Instalace termoregulační techniky a rekonstrukce kolektoru ústředního topení Základní školy Zárubova v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2013
„Rekonstrukce rozvodů vytápění a ZTI v kolektorech v Základní škole a mateřské škole Smolkova v Praze 12 “
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013
„Úprava sociálních zařízení v 1. a 2. NP objektu G3 budovy Základní školy Písnická v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013
Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
podlimitní Zadáno 13.06.2013 28.06.2013 08:30
„Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 – rámcová smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2013
Dodávka hardware, software a implementace
nadlimitní Zadáno 18.02.2013 05.04.2013 10:00
Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12
nadlimitní Zadáno 01.02.2013 11.04.2013 15:00
Dodávka tří osobních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2013
Výměna oken v objektech Hausmannova 3013/3,Hausmannova 3014/1, U Domu služeb 166/5, Praha 4 - Modřany
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2012
"Nákup IT techniky"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2012
„Obnova sportoviště a senior park při ulici Jordana Jovkova v Praze 12 - Modřanech“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2012
„Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova, v Praze 12 - Modřanech“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
"Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2012
„Stavební úpravy 2. a 3. NP v objektu Karasova, v rámci Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016