Veřejná zakázka: PRIOR Sofijské náměstí - Správce stavby a Projektový management

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 481
Systémové číslo: P24V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-008975
Datum zahájení: 26.02.2024
Nabídku podat do: 22.04.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PRIOR Sofijské náměstí - Správce stavby a Projektový management
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního projektového managementu přípravy a realizace staveb, zahrnující cenové konzultace, odbornou technickou pomoc a kontrolní činnost v souvislosti s realizací koncese „PRIOR Praha 12“ (viz přímý odkaz na profil zadavatele: https://zakazky.praha12.cz/contract_display_273.html) v rolích:
Projektový manažer,
Správce stavby,
Technický dozor,
Cenový manažer,
Provozní manažer,
Autorizovaná osoba (statika a dynamika staveb),
Specialista na technické zařízení budov (TZB),
Specialista na elektrické instalace,
BIM specialista,
Právní specialista,
Daňový poradce
a případných dalších rolí dle aktuálních potřeb projektu;
a to po celou dobu realizace staveb, které jsou prováděny v souvislosti s výše uvedenou koncesí a dále po dobu dvou následujících let. Smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem a všechny podmínky budou sjednané v příkazní smlouvě. Odměna za tuto službu musí být konstruována jako hodinová sazba. Předpokládaný rozsah plnění činí v průměru 80 hodin měsíčně.
Blíže viz ZD uveřejněná na profilu zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy