Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce MŠ Točná – sanace spodní stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 17.04.2023 10:00
Plastové sáčky na psí exkrementy pro městskou část Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 24.03.2023 00:00
Vyhotovení pěti projektových dokumentací „Parkovací stání Kabeláčova v Praze 12“, „Parkovací stání Mařatkova v Praze 12“, „Parkovací stání Palmetová v Praze 12“, „Parkovací stání Těšíkova v Praze 12“ a „Parkovací stání Zimova v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2023 06.04.2023 09:00
„Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 24.03.2023 10:00
Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 jaro 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 15.03.2023 11:00
Údržba dřevin na území městské části Praha 12 na jaře 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 08.03.2023 11:00
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12
nadlimitní Vyhodnoceno 23.02.2023 30.03.2023 13:00
„Přírodní park Modřany – Povodňová – 2. etapa“ Doplnění chodníku v ul. U Studny, Praha 4- Modřany
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 07.03.2023 10:00
Vyhotovení tří projektových dokumentací „Bojovská mezi ul. Písková a Rozvodova v Praze 12“, „Nad Belárií mezi ul. Nad vinicí a Barunčina v Praze 12“ a „Vojtova mezi ul. Karasova a U chmelnice v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
„Stavební práce v ul. Pod Březinou – NN450 v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 15.03.2023 10:00
Mateřská škola Mydlinky – vybavení interiéru
podlimitní Zadáno 14.02.2023 06.03.2023 10:00
„Výstavba Základních škol v oblasti starých Modřan“ – inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 06.03.2023 10:00
„Administrace výběrového řízení s názvem Revitalizace Sofijského náměstí – park-architektonická studie“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 13.02.2023 10:00
Servisní smlouva-havarijní servis
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.01.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››