Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„K Orionce v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2017
„U Šumavěnky mezi ulicemi Borová a Do čtvrti v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2017
Sdružené dodávky zemního plynu pro MČ Praha 12 a její podřízené organizace pro rok 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 18.09.2017 06.10.2017 13:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro MČ Praha 12 a její podřízené organizace pro rok 2018 a 2019
nadlimitní Zadáno 15.09.2017 17.10.2017 13:00
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.09.2017
Pojistná smlouva Kooperativa
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.09.2017
„Smlouva o dílo na dodávku VoIP řešení“
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.09.2017
Přírodní park Modřany - vodní svět
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.08.2017
„Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.08.2017
"U Tyršovky v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.08.2017
„Zlíchovská v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.08.2017
MČ Praha 12 - Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 06.09.2017 13:00
"Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12 - vybavení školní kuchyňky“
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.07.2017
„Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.07.2017
"Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12“ – vybavení interiéru
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.07.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016