Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zateplení bytových domů č. p. 2088 a 2080 v ul. Krupná, Praha 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.06.2019
„Smlouva o dílo na dodávku a implementaci redundantního datového úložiště včetně technické podpory“
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.06.2019
"Nečova v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.05.2019
“Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12“ – revitalizace fasád pavilonu 3 – atrium
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.05.2019
„Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.05.2019
„Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12“
podlimitní Zadáno 17.05.2019 04.06.2019 10:00
"K vyhlídce mezi ul. Nad vinicí a Barunčina v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2019
Nová radnice Prahy 12 - TDS
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.05.2019
Nová radnice Prahy 12 - cenový manažer
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.03.2019
"Nová radnice Prahy 12"-Kordinátor BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.03.2019
"Servisní a materiálová smlouva" MČ Praha 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.02.2019
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12
nadlimitní Zadáno 18.01.2019 25.02.2019 11:00
Přírodní hřiště v Cholupicích
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.11.2018
Revitalizace náměstí v Komořanech
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.11.2018
„Hájíčkova v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016