Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům seniorů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Nová radnice - právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Tisk periodika Noviny Prahy 12
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Odstraňování havarijních stavů rámcová smlouva 2017/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Odstraňování hav. stavů na dopr. značení na pozem. kom. ve správě MČ P-12 pro období 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Opravy pozemních komunikací - rámcová smlouva 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Na Šabatce (odbočka) v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Starý Lis v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Regenerace areálu Modřanské vinice - II. etapa 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění přilehlého svahu, Praha 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Zimní údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Rekonstrukce a odvodnění komunikace v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Nad Belárií v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017
„Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016