Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 – zahrada“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017
„Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a přilehlého svahu, Praha 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017
Přírodní park Modřany
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12
podlimitní Zadáno 31.05.2017 19.06.2017 11:00
Mobilní aplikace pro městskou část Praha 12 včetně dodávky licencí a poskytování technické podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017
„Pasportizace podkladů pro energetickou certifikaci budov v majetku zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017
„Pasportizace podkladů pro energetickou certifikaci budov v majetku zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017
„Zpracování energetické koncepce“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017
Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017
Technicko energetická expertní činnost - příkazní smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017
Technicko expertní činnosti - příkazní smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017
„Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 – parkoviště, přístupový chodník, úprava vjezdu a zásobovací rampa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017
"Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" - licenční smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2017
CBS - právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Domov seniorů - právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016