Veřejná zakázka: ZAVEDENÍ ENMS V MČ PRAHA 12, ČÁST B: „CERTIFIKACE DLE NORMY ISO 50001“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 375
Systémové číslo: P22V00000037
Datum zahájení: 23.09.2022
Nabídku podat do: 07.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZAVEDENÍ ENMS V MČ PRAHA 12, ČÁST B: „CERTIFIKACE DLE NORMY ISO 50001“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - souboru činností dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 - potřebných k posouzení souladu systému managementu hospodaření s energií (EnMS) zavedeného u zadavatele s předmětnou normou, včetně následné kontroly (dále jen „certifikace“).
Proces certifikace bude zahrnovat:
a) předcertifikační audit - posouzení dokumentace k EnMS a její shody s realitou, včetně zhodnocení praktické implementace EnMS, ověření pravdivosti získávaných údajů a prováděných záznamů, včetně pohovorů se zaměstnanci zadavatele a zástupci zadavatelem zřizovaných příspěvkových organizací;
b) certifikační audit – vyhodnocení, zda EnMS splňuje normu ISO 50001;
c) zpracování seznamu nápravných opatření k odstranění nedostatků v EnMS;
d) projednání výsledku certifikačního auditu a seznamu nápravných opatření se zástupci vedení městské části Praha 12;
e) kontrolní audit – zahrnuje dva dozorové audity realizované vždy do jednoho kalendářního roku od certifikace/předchozího kontrolního auditu;
f) vypracování písemných zpráv o výsledcích jednotlivých auditů;
g) dodávky, služby a práce výše nespecifikované, které jsou nezbytné k certifikaci, o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl.
Recertifikační audit není součástí procesu certifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 300t otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy