Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova, v Praze 12 - Modřanech“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
"Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2012
„Stavební úpravy 2. a 3. NP v objektu Karasova, v rámci Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012
Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12
nadlimitní Zadáno 26.07.2012 01.10.2012 12:00
"ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, interiér 2 nových oddělení mateřské školy"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2012
„Revitalizace zahrady v areálu mateřské školy ZŠ a MŠ Na Beránku“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2012
„Rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole Oáza v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2012
„Rekonstrukce kuchyně v objektu Karasova 14, v rámci Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2012
"Sportoviště v Modřanské rokli" - I. etapa výstavba objektu zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2012
„ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany, přestavba části přízemí budovy ZŠ na předškolní zařízení“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 02.05.2012 12:00
„Modernizace kuchyně v objektu ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“
podlimitní Zadáno 01.12.2011 16.12.2011 12:00
„Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť“ – IV. etapa
podlimitní Zadáno 04.11.2011
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 21 22 23 24