Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Areál Ráček - stavební úpravy zázemí pro veřejnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2015
Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2015
Opatření zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská v k.ú. Točná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015
Oprava pozemních komunikacích a jejich součástí ve správě městské části Praha 12 - 2015-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015
Oprava komínu vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/26 Praha 4 - Kamýk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015
Areál Na Zvonici
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015
Rekonstrukce objektu Palmetová č.p.271 v Praze - Komořanech včetně inženýrských sítí k tomuto objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015
Areál Ráček
podlimitní Zadáno 13.03.2015 24.04.2015 11:00
Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015
„Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 – 2015 - 2017“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015
Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č.p. 216
podlimitní Zadáno 17.12.2014 14.01.2015 15:00
„Odvodnění křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova v Točné“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12 – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014
Areál Ráček - kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2014
Opravy pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12 - letní údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016