Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva VODAFONE
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.10.2017
Eneregetická opatření
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.10.2017
Právní služby Nová radnice
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.10.2017
Oprava vozidla CAS 32 T-815
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.10.2017
Smlouva o výrobě pořadu a poskytnutí licence
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.10.2017
„Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12“ – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.10.2017
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.10.2017
Rekonstrukce střešního pláště The Prague British School K Lesu 6, Praha 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.10.2017
„Smlouva o dílo na dodávku SAN aktivních prvků vč. technické podpory“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2017
„Barunčina v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2017
„K Orionce v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2017
„U Šumavěnky mezi ulicemi Borová a Do čtvrti v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2017
Sdružené dodávky zemního plynu pro MČ Praha 12 a její podřízené organizace pro rok 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 18.09.2017 06.10.2017 13:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro MČ Praha 12 a její podřízené organizace pro rok 2018 a 2019
nadlimitní Zadáno 15.09.2017 17.10.2017 13:00
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.09.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016