Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro rok 2015 a 2016
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 03.11.2014 13:00
"Zateplení a svislá hydroizolace bytového domu č.p. 2075 v ul. Nad Teplárnou v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014
Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12
podlimitní Zadáno 24.07.2014 15.09.2014 10:00
„Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť - V. etapa“ - JŘBÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2014
Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk - druhé zadání
podlimitní Zadáno 21.07.2014 15.08.2014 09:00
Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12 - druhé zadání
podlimitní Zadáno 07.07.2014 06.08.2014 13:00
„Rekreační a kondiční areál RAK“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014
Výměna oken a dveří v objektech U Domu služeb 166/5, Obchodní náměstí 25/3.........
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014
Rekonstrukce výměníku v objektu MŠ Hvězdička v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014
Rekonstrukce kuchyně v čp 3253 b´´v ulici Jordana Jovkova, v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2014
Nákup 70 ks PC a multilicence MS Office
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014
SK Modřany-fotbal - rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizační přípojka
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2014
Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12
podlimitní Zadáno 17.05.2014 13.06.2014 09:00
Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
podlimitní Zadáno 16.05.2014 21.07.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016