Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy pozemních komunikací - rámcová smlouva 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Na Šabatce (odbočka) v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Starý Lis v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Regenerace areálu Modřanské vinice - II. etapa 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění přilehlého svahu, Praha 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Zimní údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Rekonstrukce a odvodnění komunikace v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Nad Belárií v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017
„Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2016
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu na období 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016
Rekonstrukce objektu Těšíkova pro Adiktologické centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016
Pumptrackové centrum Modřany - dráha
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016
Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace (DSP a DPS) Modernizace Sběrného dvora - Praha 12
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 12.09.2016 08:00
"Vestavba MŠ do ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12“ oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016