Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12 – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014
Areál Ráček - kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2014
Opravy pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12 - letní údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014
servis a dodávka spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2014
Rekonstrukce střech MŠ Tyršovka na objektu Karasaova
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro rok 2015 a 2016
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 03.11.2014 13:00
"Zateplení a svislá hydroizolace bytového domu č.p. 2075 v ul. Nad Teplárnou v Praze 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014
Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12
podlimitní Zadáno 24.07.2014 15.09.2014 10:00
„Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť - V. etapa“ - JŘBÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2014
Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk - druhé zadání
podlimitní Zadáno 21.07.2014 15.08.2014 09:00
Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12 - druhé zadání
podlimitní Zadáno 07.07.2014 06.08.2014 13:00
„Rekreační a kondiční areál RAK“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014
Výměna oken a dveří v objektech U Domu služeb 166/5, Obchodní náměstí 25/3.........
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014
Rekonstrukce výměníku v objektu MŠ Hvězdička v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016