Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022-7/2024“
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.09.2022
„Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 - 1. etapa“ – náprava sklonu zpevněné plochy náměstí
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.09.2022
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“ - dovybavení školní kuchyně - Gastro
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.08.2022
„Dodávka 80 ks licencí Microsoft Office Standard 2021 Sngl LTSC v multilicenčním programu“
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.08.2022
„Rekonstrukce stoupaček a odpadů v pavilonu 3 ZŠ Smolkova“ - smlouva o dílo
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.08.2022
„Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12“ – oprava a zateplení střech - smlouva o dílo
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.08.2022
„Stavební práce v ul. Hoblířská v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.08.2022
Smlouva o poskytování služeb-převzetí vyúčtování nebytových prostor MČ Praha 12 za rok 2022 a 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.07.2022
Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 – pro období 9/2022 – 8/2026
nadlimitní Zadáno 07.07.2022 09.08.2022 13:00
„Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12“ – rekonstrukce výměníku včetně M a R
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.06.2022
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“ - vybavení interiéru - inventář,
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2022
„Kupní smlouva na dodávku 70 ks PC“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2022
„Servisní a materiálová smlouva na dodávky spotřebního materiálu pro multifunkční zařízení vč. poskytování servisních služeb“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2022
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“ - terénní úpravy zahrady a doplnění herních prvků
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.06.2022
Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022-7/2024
podlimitní Zadáno 16.06.2022 19.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016