Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba a montáž květináčů a zástěn v prostorách recepce Radnice MČ Praha 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 18.12.2023 08:00
Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 19.12.2023 10:00
„Přírodní park Modřany – Povodňová – 2. etapa“ Spojovací chodníky v parku Povodňová – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2023 30.11.2023 10:00
Údržba dřevin na území městské části Praha 12, podzim 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2023 09.11.2023 11:00
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY
podlimitní Hodnocení 19.10.2023 08.11.2023 10:00
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY - technický dozor stavebníka, BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2023 06.11.2023 10:00
Typový kancelářský nábytek Radnice MČ Praha 12 - 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2023 30.10.2023 08:00
„Revitalizace ploch na umístění kontejnerů na tříděný odpad“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 17.10.2023 10:00
Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12
podlimitní Zadáno 20.09.2023 18.10.2023 10:00
„Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 09.10.2023 10:00
„Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12, 2023-2024“ – výběr pronajímatele
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 05.10.2023 09:00
Odbahnění vodní nádrže Točenský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2023 04.10.2023 14:00
Nákup nízkoemisního vozidla pro Sociální služby MČ Praha 12, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2023 03.10.2023 18:00
„Vánoční osvětlení a výzdoba Prahy 12 na rok 2023“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2023 29.09.2023 10:00
Výroba a montáž květináčů a zástěn v prostorách recepce Radnice MČ Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 26.09.2023 18:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››