Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
“Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 28.05.2020 13:00
„Kupní smlouva na dodávku 80ks PC“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.04.2020
Bytový dům Modřanská - Praha 12 - projektová dokumentace - 2. zadání
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020
Odstranění objektu Modřanská 4 v Praze 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020
„Odstraňování havarijních stavů na dopravním značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12, pro období 4/2020-3/2022“
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020
„Rekonstrukce rozvodů elektřiny v MŠ Smolkova – 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2020
Předtiskové zpracování Novin Prahy 12, plakátů a pozvánek
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2020
Tisk periodika Noviny Prahy 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2020
Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2020
Koncese PRIOR Praha 12
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.01.2020 31.03.2020 10:00
„Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021“.
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.01.2020
„Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.01.2020
„Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 1/2020-12/2021“
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.01.2020
Provádění úklidových prací na pracovištích úřadu
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.11.2019
„K otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v P-12“, „K otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátišská v P-12“, „Pod lomem v P-12“ a „Pod vinicí mezi ul. U čokoládoven a Barrandova a část ul. Pod Belárií v P-12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.11.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››