Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček v Praze 12 - I. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.06.2020
Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12-sadové úpravy atria pavilonu 3
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.05.2020
„Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6-2020-5-2022“
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.05.2020
“Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 28.05.2020 13:00
„Kupní smlouva na dodávku 80ks PC“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.04.2020
Bytový dům Modřanská - Praha 12 - projektová dokumentace - 2. zadání
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020
Odstranění objektu Modřanská 4 v Praze 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020
„Odstraňování havarijních stavů na dopravním značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12, pro období 4/2020-3/2022“
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020
„Rekonstrukce rozvodů elektřiny v MŠ Smolkova – 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2020
Předtiskové zpracování Novin Prahy 12, plakátů a pozvánek
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2020
Tisk periodika Noviny Prahy 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2020
Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2020
Koncese PRIOR Praha 12
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.01.2020 31.03.2020 10:00
„Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021“.
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.01.2020
„Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.01.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››