Veřejná zakázka: Nová základní škola Komořany - Jednací řízení bez uveřejnění navazující na výsledky architektonické soutěže o návrh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 348
Systémové číslo: P22V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 635448
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021503
Datum zahájení: 21.04.2022
Nabídku podat do: 25.05.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nová základní škola Komořany - Jednací řízení bez uveřejnění navazující na výsledky architektonické soutěže o návrh
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Nová základní škola Komořany - Jednací řízení bez uveřejnění navazující na výsledky architektonické soutěže o návrh

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jednací řízení bez uveřejnění je vypsáno v souladu s § 65 v návaznosti na § 143 a násl. ZZVZ, s výsledky architektonické soutěže o návrh popsané v Oznámení o výběru návrhu v užší soutěži o návrh a usnesením zadavatele "Rada MČ Praha 12 Usnesením č. R-150-038-21 ze dne 14. 12. 2021."
  Zadavatel vyzývá všechny tři oceněné účastníky k jednání a nyní jim touto výzvou oznamuje svůj záměr zadat veřejnou zakázku na služby.
  Soutěž o návrh Nová základní škola Komořany byla vypsána prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dne 14.
  6. 2021. V řádném termínu do 12.00 h dne 26. 7. 2021 zadavatel obdržel celkem 23 žádostí o účast v soutěži o návrh. Z nich porota ve dnech 26. 7. a 20. 8. 2021 vybrala 10 účastníků, kteří byli vyzváni ke zpracování soutěžních návrhů. Hodnotícím kritériem při snižování počtu účastníků a posuzování portfolií byla míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních staveb. V řádném termínu do 15. 11. 2021 obdržel zadavatel celkem 10 soutěžních návrhů v digitální i listinné podobě. Tyto návrhy byly odborně přezkoušeny a hodnoceny porotou v níž převažovali nezávislí odborníci. Hodnocení probíhalo anonymně ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021. Porota posuzovala anonymně předložené návrhy a vybrala z nich tři nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách. Tito vybraní účastníci jsou vyzváni do jednacího řízení bez uveřejnění.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky