Veřejná zakázka: Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 342
Systémové číslo: P22V00000004
Datum zahájení: 01.03.2022
Nabídku podat do: 22.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru činností pro zadavatele, jejichž výsledkem bude zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 při dodržení podmínek dotační výzvy č. 03_19_120 Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha (dále jen „implementace“) tak, aby byl systém způsobilý k úspěšné certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle požadavků normy ČSN EN ISO 50001 (dále jen „certifikace“).
Součástí implementace jsou i dodávky, služby a práce v této veřejné zakázce nespecifikované, které jsou nezbytné k úspěšné certifikaci, a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 300t otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 537 190 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy