Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru činností pro zadavatele, jejichž výsledkem bude zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 při dodržení podmínek dotační výzvy č. 03_19_120 Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha (dále jen „implementace“) tak, aby byl systém způsobilý k úspěšné certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle požadavků normy ČSN EN ISO 50001 (dále jen „certifikace“).
Součástí implementace jsou i dodávky, služby a práce v této veřejné zakázce nespecifikované, které jsou nezbytné k úspěšné certifikaci, a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)
Kontakt: LAWYA tender, s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
+420 602 162 198
silhanek@lawya.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 300t otevřená
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.03.2022 10:00
Datum zahájení: 01.03.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: