Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncese PRIOR Praha 12
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2020 17:13:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7


Přílohy
- MČP12_Koncese PRIOR_VZD 07.pdf (229.83 KB)
- Příloha č.1_M 474_20.pdf (319.04 KB)
- Příloha č.2_Fotodokumentace.pdf (1.43 MB)
- Příloha č.3_M 468_20.pdf (314.29 KB)
- Příloha č.4_124_2020.pdf (754.04 KB)
- Příloha č.5_Osvědčení o akreditaci AQT.pdf (1.92 MB)
- Závěrečná zpráva 43-2020.pdf (2.40 MB)