Veřejná zakázka: Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 461
Systémové číslo: P23V00000077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.09.2023
Nabídku podat do: 18.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a zahradní práce spočívající v revitalizaci pěti vybraných lokalit v rámci sídlišť v MČ Praha 12. Hlavním cílem v těchto lokalitách je náhrada stávajících nepropustných povrchů za propustné a vytvoření relaxačních a sportovních zón pro trávení volného času místních obyvatel ve veřejném prostoru. Součástí řešení je odstranění stávajících zpevněných ploch (ve většině případů asfaltových), jejich náhrada za povrchy mlatové, realizace nových sadových úprav. Ostatní plochy budou nově zatravněny. Realizace počítá také s náhradou a doplněním stávajícího mobiliáře a herních prvků.
Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž i zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky