Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
Odesílatel Filip Beitl
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 12:17:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel v souvislosti s dotazem č. 1 upravil přílohu č. 4 výzvy - specifikace VZ, která je zároveň přílohou této odpovědi.
Ve specifikaci došlo ke zmírnění požadavku na parkovacího asistenta a vyjmutí požadavku na přední parkovací senzory.
Zároveň došlo k úpravě zadávací dokumentace, resp. specifikace a byl přidán bod "samostatná sedadla ve druhé, příp. třetí řadě". Z tohoto důvodu je prodloužena lhůta pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Filip Beitl
MČ Praha 12


Přílohy
- P4_výzvy_specifikace.docx (16.99 KB)
- VZ_vozidloM1l_230215_final.docx (56.34 KB)

Původní zpráva

Datum 20.02.2023 15:07:52
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.

K vypsané zakázce mám dotaz, zda byste se spokojili s vozem, který má "jen" zadní parkovací senzory a navíc zadní parkovací kameru. Tento vůz, který je aktuálně ve výrobě plní všechna ostatní kritéria a byl bych ho schopný dodat relativně rychle.

Přední senzory jsou otázkou nejvyšších výbav, kde již narážíme na cenový limit a výroba je odhadem 12 měsíců od objednání.

Předem děkuji za zvážení korekce technické specifikace.

S pozdravem

Ondřej Žáček