Veřejná zakázka: Pítko Seidlova - Kamýk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 543
Systémové číslo: P24V00000064
Datum zahájení: 10.06.2024
Nabídku podat do: 02.07.2024 10:00
Datum zrušení: 15.07.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pítko Seidlova - Kamýk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu, inženýrská činnost, dodávka, montáž a stavební práce pro investiční akci „Pítko Seidlova - Kamýk“. Investiční akce bude realizovaná na pozemku č. parc. 345/70 v k.ú. Kamýk, na hřišti při křižovatce ulic Zárubova a Seidlova v Praze 12 – Modřanech (viz. příloha č. 5 této výzvy). Dodavatel v rámci akce zajistí vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, zajistí dodávku pítka, jehož provoz nebude v zimním období vyžadovat demontáž celého pítka ani jeho jednotlivé části (viz. příloha č. 3 a 4 této výzvy), provede stavební práce spočívající ve vybudování vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodu, včetně vodoměrné šachty s vodoměrem s dálkovým odečtem pro podružné měření pro pítko a zajistí výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR do 300 tis/500 tis otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy