Veřejná zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Montessori

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 523
Systémové číslo: P24V00000044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2024
Nabídku podat do: 20.05.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Montessori
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společností MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, IČO 27145611, Ing. Milan Kroupa, osvědčení o autorizaci ČKAIT 0200978, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci školní kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a navazující stavební úpravy v části 1.NP, v části 1.PP a před budovou Mateřské školy Montessori v ulici Urbánkova 3347/2 v Praze 12.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy