Veřejná zakázka: Stavební práce v ul. Emlerova mezi ul. Herrmannova a Píšovická v Praze 12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 521
Systémové číslo: P24V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 07.05.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební práce v ul. Emlerova mezi ul. Herrmannova a Píšovická v Praze 12
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v provedení opravy povrchu a konstrukčních vrstev s návazností na povrchové znaky inženýrských sítí a vjezdů na sousední pozemky, včetně řešení odvodnění na pozemní komunikaci v ul. Emlerova v úseku mezi ul. Herrmannova a ul. Píšovická, na pozemcích p. č. 4021/1, 4021/2, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015 a 4014 v k. ú. Modřany, LV 2336, vše vedené Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy