Veřejná zakázka: Vyhotovení čtyř projektových dokumentací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 520
Systémové číslo: P24V00000041
Evidenční číslo zadavatele: 635448
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 09.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení čtyř projektových dokumentací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování čtyř projektových dokumentací o povolení stavby (DSP), zároveň projednat tyto dokumentace na stavebním úřadě a případně na vodoprávním úřadě, popř. na jiném dotčeném orgánu státní správy a následně vypracovat a předat objednateli dvě projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby (DZS) v souladu se stavebními povoleními pro veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhotovení čtyř projektových dokumentací „PD – U Obce od ul. Podchýšská po rozdvojení komunikace v Praze 12“, „PD – U Obce od ul. Pod remízkem po rozdvojení komunikace v Praze 12“, „PD – Podchýšská, chodník od ul. Vítějovská po ul. U Obce v Praze 12“ a „PD – NN1966, chodník od ul. Podchýšská po p. č. 2061 k.ú. Modřany v Praze 12“ dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR do 2 mil./6 mil. otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy