Veřejná zakázka: Výzva „Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 pro období 6/2024-5/2025“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 510
Systémové číslo: P24V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 635448
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva „Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 pro období 6/2024-5/2025“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele zajišťovat pro objednatele, v rozsahu a za podmínek touto rámcovou smlouvou stanovených, odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské část Praha 12, dle jejich aktuální nutnosti v průběhu období 6/2024 – 5/2025. Jedná se zejména o opravy trhlin, spár, výtluků, prasklin apod. v površích pozemních komunikací a chodníků, opravy propadů podloží pozemních komunikací a chodníků, opravy a čištění odvodňovacích zařízení a jejich součástí, provedení souvisejících dopravně informačních opatření a odvoz a likvidace odstraněného materiálu (dále jen „dílo“), předmětem této rámcové smlouvy není správa a údržba dopravního značení a zeleně s názvem „Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 pro období 6/2024-5/2025“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR do 2 mil./6 mil. otevřená
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky