Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Plastové sáčky na psí exkrementy pro městskou část Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 24.03.2023 00:00
Vyhotovení pěti projektových dokumentací „Parkovací stání Kabeláčova v Praze 12“, „Parkovací stání Mařatkova v Praze 12“, „Parkovací stání Palmetová v Praze 12“, „Parkovací stání Těšíkova v Praze 12“ a „Parkovací stání Zimova v Praze 12“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.03.2023 06.04.2023 09:00
„Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 24.03.2023 10:00
Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 jaro 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 15.03.2023 11:00
Údržba dřevin na území městské části Praha 12 na jaře 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 08.03.2023 11:00
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2023 30.03.2023 13:00
„Přírodní park Modřany – Povodňová – 2. etapa“ Doplnění chodníku v ul. U Studny, Praha 4- Modřany
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2023 07.03.2023 10:00
Vyhotovení tří projektových dokumentací „Bojovská mezi ul. Písková a Rozvodova v Praze 12“, „Nad Belárií mezi ul. Nad vinicí a Barunčina v Praze 12“ a „Vojtova mezi ul. Karasova a U chmelnice v Praze 12“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
„Stavební práce v ul. Pod Březinou – NN450 v Praze 12“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 15.03.2023 10:00
Mateřská škola Mydlinky – vybavení interiéru
podlimitní Vyhodnoceno 14.02.2023 06.03.2023 10:00
„Výstavba Základních škol v oblasti starých Modřan“ – inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2023 06.03.2023 10:00
ZAVEDENÍ ENMS V MČ PRAHA 12, ČÁST B: „CERTIFIKACE DLE NORMY ISO 50001“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2022 07.10.2022 10:00
Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2022 22.03.2022 10:00
Nová základní škola Komořany
nadlimitní Vyhodnoceno 14.06.2021 15.11.2021 12:00
všechny zakázky