Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Inventarizace dřevin na území městské části Praha 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 25.04.2024 11:00
„Komplexní dodávky a montáž silnoproudých a slaboproudých technologií – pohybová čidla – Generála Šišky 2375/6“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2024 15.04.2024 13:00
Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu 3 ZŠ Smolkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2024 22.04.2024 10:00
Odstranění sušáků a zpevněné plochy pod nimi na území městské části Praha 12, rok 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 11.04.2024 11:00
Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby - technický dozor stavebníka, BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 10.04.2024 10:00
Revitalizace MŠ Pohádka v Praze 12 - technický dozor stavebníka, BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 10.04.2024 10:00
Zálivky výsadeb na území městské části Praha 12 v roce 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 04.04.2024 11:00
Revitalizace náměstí v Komořanech - 3. etapa - vnitřní vodovod pro veřejné pítko a mlžítko
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 10.04.2024 10:00
„Rekonstrukce sportoviště SK Modřany“ – Oplocení a úprava terénu
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 05.04.2024 10:00
Výzva „Stavební práce v ul. Vojtova mezi ul. Karasova a U chmelnice v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 08.04.2024 09:00
„Stavební práce – Úprava plochy na p. č. 131/1 k. ú. Komořany v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 03.04.2024 09:00
Klub dříve narozených - Cílkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2024 29.04.2024 10:00
„Rekonstrukce hřišť ZŠ T. G. Masaryka - projektová dokumentace“
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 28.03.2024 10:00
Realizace agility hřiště v přírodním parku v ulici Povodňová, městská část Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2024 22.03.2024 10:00
Zateplení tělocvičny včetně realizace VZT ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12
podlimitní Hodnocení 07.03.2024 11.04.2024 12:00
všechny zakázky