Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Administrace výběrového řízení s názvem Revitalizace Sofijského náměstí – park-architektonická studie“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 13.02.2023 10:00
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2023 31.01.2023 10:00
ZAVEDENÍ ENMS V MČ PRAHA 12, ČÁST B: „CERTIFIKACE DLE NORMY ISO 50001“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2022 07.10.2022 10:00
Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2022 22.03.2022 10:00
Nová základní škola Komořany
nadlimitní Vyhodnoceno 14.06.2021 15.11.2021 12:00
“Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 28.05.2020 13:00
Koncese PRIOR Praha 12
nadlimitní Hodnocení 20.01.2020 27.07.2022 10:00
Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12
podlimitní Vyhodnoceno 18.04.2016 13.05.2016 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12
podlimitní Hodnocení 03.04.2016 27.04.2016 15:00
Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12
nadlimitní Vyhodnoceno 28.12.2015 09.02.2016 13:00
všechny zakázky