Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Revitalizace ploch na umístění kontejnerů na tříděný odpad“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 10.10.2023 10:00
Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 16.10.2023 10:00
„Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 09.10.2023 10:00
„Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12, 2023-2024“ – výběr pronajímatele
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 05.10.2023 09:00
Odbahnění vodní nádrže Točenský rybník
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 04.10.2023 14:00
Nákup nízkoemisního vozidla pro Sociální služby MČ Praha 12, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 03.10.2023 18:00
„Vánoční osvětlení a výzdoba Prahy 12 na rok 2023“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2023 29.09.2023 10:00
Výroba a montáž květináčů a zástěn v prostorách recepce Radnice MČ Praha 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 26.09.2023 18:00
„Stavební práce, parkovací stání v ul. Mladenovova 2 v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 21.09.2023 09:00
Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 19.09.2023 11:00
Centrum vodáckých sportů Modřanský cukrovar – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 20.09.2023 10:00
„Stavební práce, parkovací stání v ul. Zdislavická v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2023 07.09.2023 09:00
„Stavební práce v ul. Ke Spálence v Praze 12“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2023 07.09.2023 09:00
„Zajištění provozu kluziště na sezónu 2023/2024 a vánočních trhů na Sofijském náměstí na rok 2023“
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.08.2023 01.09.2023 10:00
Zpřístupnění webového portálu pro práci s BIM modely staveb
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2023 17.08.2023 09:00
všechny zakázky