Veřejné zakázky městské části Prahy 12

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

městská část Praha 12
IČO: 00231151

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nová radnice Prahy 12“ - poskytování právních služeb
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2019 03.12.2019 00:00
“Revitalizace náměstí Komořany v Praze 12“ – 1. etapa.
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 17.10.2019
Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021
nadlimitní Hodnocení 27.09.2019 29.10.2019 10:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021
nadlimitní Hodnocení 27.09.2019 29.10.2019 10:00
Rozšíření kapacity ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 - 2. etapa
podlimitní Hodnocení 18.09.2019 10.10.2019 23:59
"Rekonstrukce kotelny MŠ Podsaďáček v Praze 12"
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 06.08.2019
„Rekonstrukce elektroinstalací v ZŠ a MŠ Smolkova, objekt MŠ Sluníčko pavilon 1“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 06.08.2019
„Rekonstrukce kotelny ZŠ K Dolům v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 06.08.2019
„Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 05.08.2019
"Ke schodům včetně části ul. Do čtvrti v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 23.07.2019
„Smlouva o dílo na dodávku a implementaci zálohovacího HW a SW včetně poskytování technické podpory“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 15.07.2019
„Kupní smlouva na dodávku 70ks PC“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 08.07.2019
„Zateplení bytových domů č. p. 2088 a 2080 v ul. Krupná, Praha 12“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 19.06.2019
Rozšíření kapacity MŠ Tyršovka v Praze 12 - vybavení interiéru
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 19.06.2019
„Smlouva o dílo na dodávku a implementaci redundantního datového úložiště včetně technické podpory“
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 19.06.2019
všechny zakázky