Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavebních a dalších příslušných prací za účelem zhotovení stavby mateřské školy s kapacitou 56 dětí (2 třídy) se zahradou a parkováním včetně zajištění inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba mateřské školy je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená stavba v půdorysném tvaru obdélníku. Pro stavbu byla na základě požadavku zadavatele zvolena modulární kontejnerová konstrukce. Předmětem je dále vyhotovení příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Písková 830/25
14300 Praha
Kontakt: Mgr. Pavel Ledvina
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 18. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: