Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pítko Seidlova - Kamýk
Odesílatel Michaela Srncová
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2024 09:04:18
Předmět Výzva k podání nabídky - Pítko Seidlova - Kamýk

Dobrý den,
dovoluji si Vás tímto vyzvat k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pítko Seidlova - Kamýk“ - blíže viz zadávací podmínky uveřejněné na profilu zadavatele.

S pozdravem
Michaela Srncová
referentka veřejných zakázek
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12