Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023
Odesílatel Petr Hrubant
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2023 14:59:41
Předmět Výzva

odstranění původních oplocení a dodávka s montáži nových oplocení, včetně branek a vjezdů (vše dále jako „oplocení“), dětských hřišť:
- Daškova,
- Do Koutů,
- Hasova,
- Imrychova,
- K Lesu,
- K Vystrkovu,
- Krouzova - Mazancova,
- Krouzova – Hausmanova,
- Urbánkova,
- Zvonice,
- Povodňová,
- Zátišská

v délce cca:
a) kovové oplocení 639 m
b) pletivové oplocení 16 m


Přílohy
- výzva na kovová oplocení DH 2023.docx (64.77 KB)
- výkaz výměr.xlsx (12.14 KB)