Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
Odesílatel Pavel Ledvina
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2023 09:27:29
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel trvá na modřínové kulatině o průměru 200 mm dle projektové dokumentace. Jinou variantu nepřipouští.

Původní zpráva

Datum 20.03.2023 14:52:48
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
u položky pergola nad pískovištěm je v konstrukci u sloupů počítáno s modřínovou kulatinou o průměru 200mm. Je zde možnost nahradit kulatinu za modřínový hranol o rozměrech 200x200mm?