Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
Odesílatel Filip Beitl
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2023 16:27:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 3
Variantní podání nabídek, které nejsou v souladu s aktuální platnou zadávací dokumentací nebude zadavatelem akceptováno.

Filip Beitl
MČ Praha 12

Původní zpráva

Datum 08.03.2023 11:55:01
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vaše odpověd ze dne 22.2.:Odpověď na dotaz č. 1:
....Zároveň došlo k úpravě zadávací dokumentace, resp. specifikace a byl přidán bod "samostatná sedadla ve druhé, příp. třetí řadě". Z tohoto důvodu je prodloužena lhůta pro podání nabídek o 2 pracovní dny....

Dotaz: je toto požadováno, máme zajištěné vozidlo dle původní specifikace, lze nabídnout variantně?

s pozdravem

Jíša s.r.o.