Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa
Odesílatel Pavel Ledvina
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2023 11:57:25
Předmět Výzva

Výzva vč. zadávací dokumentace a PD