Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Přírodní park Modřany – Povodňová – 2. etapa“ Doplnění chodníku v ul. U Studny, Praha 4- Modřany
Odesílatel Pavel Ledvina
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 13:09:53
Předmět Výzva

„Přírodní park Modřany – Povodňová – 2. etapa“ - Doplnění chodníku v ul. U Studny, Praha 4 - Modřany