Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
Odesílatel Filip Beitl
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 12:58:59
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 3
Výzva byla podaná pouze na kategorii M1, kategorie N1 nevyhovuje požadavkům zadavatele.

Filip Beitl
MČ Praha 12

Původní zpráva

Datum 22.02.2023 10:46:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

ke specifikaci:
bude zadavatel akceptovat kromě kat M1, také kat. N1?