Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie M1 určeného pro přepravu zaměstnanců zadavatele
Odesílatel Filip Beitl
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 12:53:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 2
Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo spolufinancované z fondu SFŽP, může se jednat pouze o vozidlo s alternativní pohonem.

Filip Beitl
MČ Praha 12

Původní zpráva

Datum 22.02.2023 10:42:48
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Technická specifikace-služby:
jaký je rozdíl mezi prodejem vozidel se spalovacím motorem a elektrovozidlem v případě prokázání technické kvalifikace?
Bude zadavatel akceptovat stejné služby s vozidly se spalovacím motorem?

S pozdravem

Jíša s.r.o.